Welcome to

Castell Rhuddlan

Rhuddlan Castle.svg Tyler Roberts

Castell Rhuddlan

Tyler Roberts

Artboard Tyler Roberts

Tyler Roberts

Position Forward
Number 9
Date of Birth JAN 12 1999
First Game Republic of Ireland 2018/19
Height 5'9
Club Leeds United
Caps 14
Goals 0

Dreigiau Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-Droed Cymru wedi ymuno â Cadw i gynrychioli'r 26 chwaraewr yng ngharfan EURO 2020 uefa Cymru yn safleoedd hanesyddol ar draws y wlad.

Dathlwch ymgyrch Cymru yn EURO 2020 UEFA drwy gymryd hunlun a’i rannu ar sianeli cymdeithasol trwy ddefnyddio’r hashnod #DreigiauCymru.

Gallwch hefyd sganio'r côd QR ar y Dreigiau er mwyn casglu pob sticer yn eich llyfr digidol personol ar TogetherStronger.Cymru. Sawl sticer ddigidol allwch chi gasglu drwy ymweld â safleoedd Cadw ledled Cymru?

faw-logo.png  line.svg   cadw-logo.svg

monolith-tall.png

Hanes y castell

Campwaith peirianyddol anhygoel sy’n dal i dra-arglwyddiaethu uwchlaw Afon Clwyd

rhuddlan-castle.jpeg

Hoffai’r Brenin Edward i'w gestyll fod wedi’u lleoli ar yr arfordir. Roedd hynny’n fwy diogel. Pe bai ei ymgyrch ddidostur i daro'r Cymry yn mynd yn drafferthus, yna byddai modd o hyd i unrhyw gyflenwadau gyrraedd ar y môr.

Yn Rhuddlan, ymhell ynghanol y berfeddwlad, y bwriad yn hytrach oedd defnyddio afon. Ond roedd yna broblem - doedd afon droellog Clwyd ddim yn hollol yn y lle iawn. Felly dyma Edward yn gorfodi cannoedd o gloddwyr ffosydd i ddyfnhau a dargyfeirio’i chwrs.

Dros saith ganrif yn ddiweddarach mae Rhuddlan yn dal i edrych fel castell y bu’n werth symud afon ar ei gyfer. Dechreuwyd adeiladu yn 1277, a hwn oedd y cyntaf o'r cestyll consentrig chwyldroadol, neu’r cestyll ‘muriau o fewn muriau’, a gynlluniwyd gan y prif bensaer James of St George.

rhuddlan-castle-outisde.jpeg

Y cadarnle mewnol siâp diemwnt gyda’i borthdai â’u dau dŵr oedd y rhan fwyaf trawiadol. Roedd y cadarnle hwn wedi’i leoli y tu mewn i gylch o furiau â thyrrau is. Ymhellach y tu hwnt iddo, ceid ffos sych ddofn wedi’i chysylltu ag Afon Clwyd.

Roedd y datganiad garw hwn o fryd a bwriad Edward yn gwarchod tref newydd a chanddi amddiffynfeydd ffos o’i hamgylch. Mae amlinelliad clir o gynllun grid canoloesol y strydoedd i’w weld hyd heddiw yn Rhuddlan.

Gweld lleoliad

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×